Wat is een leerstoel emeritus?

stoel emeritus

Je hebt waarschijnlijk mensen gezien die ‘pastor emeritus’ of ‘professor emeritus’ worden genoemd. Deze titels worden vaak gegeven aan belangrijke personen die hun tijd hebben gediend bij een bedrijf, school, religieuze organisatie of non-profitorganisatie. De titel kan een werknemer, student of lid van het publiek het signaal geven dat de persoon in kwestie niet langer actief is, maar een belangrijke rol speelt in het leven van de organisatie en nog steeds wordt gerespecteerd. De term emeritus voorzitter wordt ook vaak gebruikt om bestuursleden te beschrijven die met pensioen zijn gegaan of hun functie hebben neergelegd, maar op de een of andere manier betrokken blijven bij de organisatie. Als u een functie bij een bedrijf, organisatie of bestuur overweegt, is het cruciaal om te begrijpen wat de titel emeritus voorzitter betekent.

Voorzitter emeritus is een erefunctie waarmee een voormalige voorzitter in het bestuur kan blijven nadat de termijn is verstreken, maar zonder stemrecht. De term is meestal gereserveerd voor degenen die door de jaren heen een belangrijke rol hebben gespeeld bij het opbouwen van een organisatie, zodat ze begeleiding en inzicht kunnen bieden in de geschiedenis van de groep en moderne zakelijke praktijken. Naast het geven van een ervaren stem aan de groep, kan een emeritus voorzitter nieuwe bestuurders helpen begeleiden en als hulpbron dienen.

In sommige gevallen kan een zittende voorzitter worden gevraagd om af te treden en een emeritus voorzitter het voor de rest van zijn termijn te laten overnemen, zodat deze zich kan richten op andere projecten binnen de groep of zelfs kan doorstromen naar een andere functie. In dit scenario zal de persoon die als emeritus voorzitter heeft gediend waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een tijdlijn voor wanneer de volgende voorzitter aan zijn ambtstermijn moet beginnen en om ervoor te zorgen dat de overgang soepel verloopt.

Emeritus-voorzitters kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het bepalen van het quorum bij het houden van een vergadering. Ze kunnen ook optreden als mentor voor de nieuwe voorzitter en hen helpen om op de hoogte te blijven van het beleid en de procedures van de organisatie. Daarnaast zal een emeritus-leerstoel vaak een spilfunctie vervullen bij de selectie van de uitvoerend directeur van de groep, wat een grote invloed kan hebben op de koers van de hele organisatie.

In een mij bekend geval rechtvaardigde een bank met succes de benoeming van een emeritusvoorzitter door te stellen dat zij de zorgplicht ondersteunt die bestuurders jegens de onderneming verschuldigd zijn, aangezien de emeritusvoorzitter het bestuur zal voorzien van alle beschikbare kennis en begeleiding en kan neem daarom weloverwogen beslissingen. De bank voerde voorts aan dat de functie van emeritus voorzitter haar meer flexibiliteit zal bieden bij de selectie van nieuwe bestuurders. Hierdoor kon de bank uitvoering geven aan het standpunt zonder haar statuten te hoeven wijzigen.